Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hur börjar vi?

Se Vägledning om arkiv- och informationshantering. I kapitlet om VIR hittar ni information om vad VIR innebär och nyttan med VIR. Börja med avsnittet ”Att införa VIR” och leta upp mallen för milstolpeplanenExcel där de olika momenten för att införa VIR finns beskrivna. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020