Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Finns det någon möjlighet att få konsulthjälp av/via Regionarkivet med att införa VIR?

Nej, men det finns flera företag som erbjuder konsulttjänster inom arkivområdet.

Senast uppdaterad den 23 april 2020