Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Finns det någon centralt framtagen kommunikationsplan för införandet av VIR?

Nej, det finns inte någon specifik kommunikationsplan för VIR. I milstolpeplanen finns information om kommunikationsplanens innehåll och vad man bör tänka på (fas 7). Motsvarande information finns även i Region Stockholms projektmodell ProjektiL. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020