Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Vilka system kan behöva anpassas enligt VIR?

Det system som i huvudsak berörs är dokument- och ärendehanteringssystemet eftersom Regionarkivet rekommenderar att redovisningsplanen blir den nya ”diarieplanen”. Om ni har systemet Edit (som flera myndigheter inom regionen) kommer anpassning, utveckling m.m. att bevakas gemensamt.


Om ni har ett annat system måste ni själva säkerställa att systemet stödjer VIR. I VIR kan informationen behöva redovisas på en fjärde nivå vilket dokument- och ärendehanteringssystemet i nuvarande version kanske inte stödjer.
Vilka andra system som berörs av VIR är oklart och något som myndigheten måste utreda. 

Senast uppdaterad den 23 april 2020