Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Får verksamhetsområden och/eller processgrupper läggas till i Standardredovisningsplanen?

Nej, Standardredovisningsplanen är en standard och får inte ändras. All verksamhet inom Region Stockholm går att placera in som styr-, stöd- eller kärnverksamhet.
Vad gäller processgrupperna kan dock dessa komma att förändras över tid. Har du synpunkter gällande processgrupperna kontakta Regionarkivet.

Senast uppdaterad den