Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Vad fyller hanteringsanvisningarna för funktion?

Hanteringsanvisningarna ska redovisa de handlingstyper som finns i en process och hur de ska hanteras. Regionarkivet har upprättat en mall med de uppgifter som ska ingå i hanteringsanvisningarna. Bl.a. ska uppgifter om bevarande, gallring, sekretess, förvaring och placering ingå. Mallen finns i Regionarkivets vägledning om arkiv- och informationshantering, kapitlet om VIR och i avsnittet ”Hanteringsanvisningarna”.
Hanteringsanvisningarna ska vara uppdaterade.

Senast uppdaterad den 9 juli 2020