Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Hur redovisas projekthandlingar i hanteringsanvisningarna?

Uppdrag som genomförs i projektform förekommer ofta i flera av myndighetens processer och ska redovisas i den process projektet hör. Då hanteringen för de handlingar/den information som uppstår i projekten ofta är densamma, är det tillräckligt att de olika handlingstyperna (projektdirektiv/uppdragsdirektiv, projektplan, milstolpeplan, slutrapport m.m.) redovisas vid ett tillfälle.

I de andra processerna där projekthandlingar förekommer och hanteringen är densamma anges endast ”Projekthandlingar” med en hänvisning till den process där handlingarna/informationen redovisats. I de fall handlingarna/informationen har en annan hantering måste dock projekthandlingarna och dess hantering redovisas.

Senast uppdaterad den 23 april 2020