Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Vilka processer kan ingå i processgrupp 2.7 Juridik?

Processer som bör ingå i processgrupp 2.7 Juridik är: ”Hantera överklaganden och överprövningar” och ”Hantera avtal och avtalsregister” i de fall myndigheten har ett avtalsregister. Själva avtalen bör redovisas under respektive process de tillhör t.ex. anställningsavtal redovisas i personalprocessen, processgrupp 2.10.
I övrigt "tillhör" processgrupp 2.7 Juridik framförallt regionens juridiska avdelning med processer liknande ”Tillhandahålla regionen med juridisk rådgivning” (t.ex. granskning av tjänsteutlåtande) och ”Företräda regionen i domstolar”.

Senast uppdaterad den 9 juli 2020