Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Har ni förslag på processer i de olika processgrupperna?

Ja, till Standardredovisningsplanen (se fråga om Standardredovisningsplanen) finns en exempellista med förslag på ingående processer samt handlings-/informationstyper för styr- och stödverksamheterna. Utgå från exempellistan så långt det är möjligt när ni upprättar er egen redovisningsplan.

För kärnverksamheten finns inga fasta processgrupper. Istället finns beskrivande och vägledande texter gällande innehållet i exempellistan.

Exempellistan hittar du i Regionarkivets vägledning om arkiv- och informationshantering, se Styrdokument längst ner på sidan. 


Senast uppdaterad den 9 juli 2020