Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Förteckna enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning

Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) utgörs av redovisningsplaner, hanteringsanvisningar, systemförteckningar och arkivbeskrivningar. I de dokumenten kartläggs och dokumenteras den information som förväntas uppstå i varje myndighets arbetsprocesser.

I VIR ingår även att förteckna den information som skapats i en arkivförteckning.


Verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) infördes år 2019 inom Region Stockholm. Det innebär att en ny praxis för hur informationen ska förtecknas måste arbetas fram. Tillämpningsanvisningen Förteckna enligt VIRPDF är en del i det arbetet.


För myndigheter som inte förtecknar i Visual Arkiv finns det mallar att använda sig av.