Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Arkivbeskrivningen VIR

Enligt arkivlagen 6 § ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för sitt arkiv. Syftet med arkivbeskrivningen är att berätta om arkivbildarens verksamhet och organisation som den ser ut idag, men också vilka förändringar som har skett och hur det har påverkat arkivet.

Arkivbeskrivningens omfattning bör anpassas efter myndighetens storlek, organisationens komplexitet och mängden handlingar/information.


Arkivbeskrivningen ska upprättas enligt mallWord och uppdateras kontinuerligt, till exempel vid organisatoriska förändringar hos myndigheten. Arkivbeskrivningen gör det därmed möjligt att förstå hur verksamheten förändrats och hur vi ska söka efter informationen.

 

Styrdokument

VIR - föreskriftPDF, se kapitel 6