Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Märkning av askar

Exempel på märkning (skrivs med blyerts på asken):

Exempel på märkning av askar
Exempel på märkning av askarOrganisatorisk tillhörighet:

Stockholms läns landsting/Region Stockholm

Arkivbildare:

ABC-nämnden

Serie:

Fotografier

Format:

S/V = Svartvita fotografier

Storlek:

A4

Bildnummer:

1-22

Seriesignum och löpnummer:

F7:1