Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Dokumentera

Fotografier tappar mycket av sitt värde, om det inte finns någon information/metadata om dem (t.ex. fotograf, motiv och fototid). Fotografierna ska därför registreras i ett bildregister och förvaras ordnade.

Regionarkivet har tagit fram en mall (register för verksamhetsfotografier)Excel för den information (metadata) som ska registreras om varje fotografi i ett fotoregister/en databas.


Verksamhetsfotografier omfattas i de flesta fall av bestämmelserna i Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är alltid fotografen som har den så kallade ideella rätten. Fotografens namn, i de fall det är känt, ska alltid publiceras tillsammans med fotografiet. Den ekonomiska rätten, det vill säga rätten att använda fotografiet i olika sammanhang, kan förhandlas till någon annan än fotografen, till exempel till arbetsgivaren.