Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Ändrad driftsform

En verksamhet inom Region Stockholm kan flyttas mellan myndigheter inom regionen. En verksamhet kan också upphöra att vara driven av regionen och istället fortsätta att drivas av en annan huvudman. Den nya huvudmannen kan vara en kommunal eller statlig förvaltning/bolag eller ett privat företag.

Verksamhetsövergångar får alltid konsekvenser för informationshanteringen och det är viktigt att tidigt i övergångsprocessen fastställa vad som ska ske med verksamhetens information.


För att kunna fortsätta bedriva verksamhet behöver den nya huvudmannen ofta ha tillgång till verksamhetens aktuella handlingar. Vilka handlingar som behövs varierar och avgörs i varje enskilt fall av verksamhetsövergång. Det kan till exempel gälla handlingar i pågående diarieärenden, personalhandlingar, patientjournaler eller pågående avtal.


Eftersom huvudregeln är att allmänna handlingar hör till den arkivbildare där de uppstår är det viktigt att särskilja de handlingar som krävs för en fortsatt säker verksamhet. I samråd med Regionarkivet upprättas alltid ett avtal eller en överenskommelse om vilken information som ska vara tillgänglig för den nya huvudmannen och på vilket sätt den ska vara det.


Om en verksamhet delas på flera nämnder inom regionen ska Regionarkivet kontaktas för samråd om till vilken myndighet de allmänna handlingarna ska överföras.