Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Utbildning för arkivredogörare

Enligt dokument- och arkivreglementet för Region Stockholm ska varje myndighet inom regionen utse arkivansvarig och arkivredogörare.

När nya kurstillfällen finns tillgängliga annonseras de här.

Kursinnehåll

  • Vad förväntas av mig som arkivredogörare?
  • Vilka teoretiska kunskaper behöver jag?
  • Vad ingår i min roll som arkivredogörare?
  • Regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthantering
  • Arkivvård
  • Offentlighet och sekretess
  • Registrering och utlämnande av allmän handling
  • Gallring
  • Informationsredovisning
  • Förvaring av arkiv


Under utbildningen får du även möjlighet att i grupp diskutera frågor som utgår från dagens ämnen och se hur dessa frågor kan kopplas till din egen verksamhet.

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.


Senast uppdaterad den 6 maj 2020