Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Skapa och förvara

Information som ska bevaras ska framställas, hanteras och förvaras på ett sådant sätt att informationen är läsbar och begriplig för all framtid.

 

Mer information finns i vägledningen.

Anvisningen rörande arkivlokaler och framställning av analoga handlingar tillämpar Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd, RA-FS. Länkar till respektive RA-FS som Regionarkivet tillämpar finns här.

Senast uppdaterad den 18 maj 2020