Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Ändringar i hanteringsanvisningar och systemförteckning


Hanteringsanvisningarna ändringshanteras när:

  • en process tillkommer eller avslutas – uppgift om datum ska anges i kolumnen tidsperiod/process

 

  • en handlingstyp tillkommer eller utgår ur en process – uppgift om datum ska anges i kolumnen tidsperiod/handlingstyp

 

  • uppgifter om handlingstyper ändras, till exempel förvaring, sekretess och gallring.

 

Systemförteckningen ändringshanteras när:

  • ett system avslutas eller införs
  • uppgifter om systemet ändras.