Region Stockholm Regionarkivet

Samråd om VIR

Varje gång en ny version av redovisningsplanen tas fram ska den samrådas med regionarkivet innan den tas i bruk.

Hanteringsanvisningar, systemförteckning och arkivbeskrivning som tas fram för första gången ska också samrådas. Samråd är inte nödvändigt när ändringar görs inom ramen för samma version, se avsnitt Versionshantering och ändringshantering.