Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

När kan vi införa VIR?

VIR ska vara infört hos myndigheten senast den 1 januari 2019.

Senast uppdaterad den 27 mars 2019