Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Kan vi införa VIR utan samråd med regionarkivet?

Nej, samtliga dokument som är färdigställda ska skickas till regionarkivet för samråd, godkännande och tillstyrkan. Det är redovisningsplanen och hanteringsanvisningarna som behöver samrådas först så att myndigheten kan införa VIR.  

Senast uppdaterad den 27 mars 2019