Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Hur ska arbetet med att införa VIR bedrivas?

Regionarkivet rekommenderar att införandet av VIR drivs i projektform. I regionarkivets vägledning om arkiv- och informationshantering finns mall för en milstolpeplan som följer Region Stockholms projektmodell ProjektiL. Milstolpeplanen kan även användas om införandet av VIR ingår i linjearbetet. 

Senast uppdaterad den 27 mars 2019