Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Hur börjar vi?

Se Vägledning om arkiv- och informationshantering. I kapitlet om VIR hittar ni information om vad VIR innebär och nyttan med VIR. Börja med avsnittet ”Att införa VIR” och leta upp mallen för milstolpeplanenExcel där de olika momenten för att införa VIR finns beskrivna. 

Senast uppdaterad den 17 december 2018