Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Förutom redovisningsplanen, vad ska mer vara klart för att kunna införa VIR?

Det är redovisningsplanen och hanteringsanvisningarna som ska vara klara för att myndigheten ska kunna införa VIR.

Systemförteckningen och arkivbeskrivningen kan slutföras i efterhand.
Regionarkivet rekommenderar att redovisningsplanen är den nya ”diarieplanen”. Myndigheten måste därför se till att redovisningsplanen finns inlagd i myndighetens dokument- och ärendehanteringssystem för att kunna införa VIR.

Senast uppdaterad den 27 mars 2019