Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Finns det någon centralt framtagen kommunikationsplan för införandet av VIR?

Nej, det finns inte någon specifik kommunikationsplan för VIR. I milstolpeplanen finns information om kommunikationsplanens innehåll och vad man bör tänka på (fas 7). Motsvarande information finns även i Region Stockholms projektmodell ProjektiL. 

Senast uppdaterad den 24 januari 2019