Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Vilka system kan behöva anpassas enligt VIR?

Det system som i huvudsak berörs är dokument- och ärendehanteringssystemet eftersom regionarkivet rekommenderar att redovisningsplanen blir den nya ”diarieplanen”. Om ni har systemet Edit (som flera myndigheter inom regionen) kommer anpassning, utveckling m.m. att bevakas gemensamt.


Om ni har ett annat system måste ni själva säkerställa att systemet stödjer VIR. I VIR kan informationen behöva redovisas på en fjärde nivå vilket dokument- och ärendehanteringssystemet i nuvarande version kanske inte stödjer.
Vilka andra system som berörs av VIR är oklart och något som myndigheten måste utreda. 

Senast uppdaterad den 27 mars 2019