Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Får verksamhetsområden och/eller processgrupper läggas till i Standardredovisningsplanen?

Nej, Standardredovisningsplanen är en standard och får inte ändras. All verksamhet inom Region Stockholm går att placera in som styr-, stöd- eller kärnverksamhet.
Vad gäller processgrupperna kan dock dessa komma att förändras över tid. Har du synpunkter gällande processgrupperna kontakta regionarkivet.

Senast uppdaterad den 27 mars 2019