Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Vilka processer kan ingå i processgrupp 2.7 Juridik?

Processer som bör ingå i processgrupp 2.7 Juridik är: ”Hantera överklaganden och överprövningar” och ”Hantera avtal och avtalsregister” i de fall myndigheten har ett avtalsregister. Själva avtalen bör redovisas under respektive process de tillhör t.ex. anställningsavtal redovisas i personalprocessen, processgrupp 2.10.
I övrigt "tillhör" processgrupp 2.7 Juridik framförallt SLL Juridik och upphandling med processer liknande ”Tillhandahålla regionen med juridisk rådgivning” (t.ex. granskning av tjänsteutlåtande) och ”Företräda regionen i domstolar”.

Senast uppdaterad den 24 januari 2019