Region Stockholm Regionarkivet

Vilka processer kan ingå i processgrupp 2.5 Investeringar och anläggningar?

I processgrupp 2.5 Investeringar och Fastigheter redovisas större byggprojekt. Det är framförallt LOCUM, NKS och SLL Strategiska fastighetsfrågor och investeringar som kommer att använda denna processgrupp.
Processer som fastighetsdrift och löpande underhåll (även hyra/hyra ut lokaler) bör redovisas under processgrupp 2.3 Försörjningstjänster.

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019