Region Stockholm Regionarkivet

Under vilken processgrupp eller process redovisas avtal?

Huvudregeln är att avtal ska redovisas i den process de tillhör. Om myndigheten har ett avtalsregister bör det redovisas under processgrupp 2.7 Juridik eller 2.13 Upphandling. 

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019