Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Får handlingar redovisas direkt under en processgrupp?

Nej, det inte tillåtet att placera handlings-/informationstyper direkt under en processgrupp. Under en processgrupp måste det finnas minst en process i vilken handlingarna/informationen redovisas.

Senast uppdaterad den 17 december 2018