Region Stockholm Regionarkivet

Är VIR ett system?

Nej, VIR är Region Stockholms nya modell för att redovisa information och är inte kopplat till något system. VIR innehåller en redovisningsplan, hanteringsanvisningar, en systemförteckning och en arkivbeskrivning som tillsammans ska beskriva den information som finns hos myndigheten. 

Senast uppdaterad den 23 oktober 2019