Region Stockholm Regionarkivet

Hantera information som skapats innan VIR infördes

Handlingar/information som skapas innan VIR införs ska förtecknas enligt allmänna arkivschemat. VIR får inte användas retroaktivt.

När VIR införs innebär det att arkivbildningen bryts och det gamla arkivet avslutas. Det är viktigt att handlingarna som inkommit och upprättats hos myndigheten innan och efter VIR-införandet hålls åtskilda från varandra.