Region Stockholm Regionarkivet

Ritningsregister

För att redovisa de ritningar som finns hos myndigheten måste myndigheten ha ett ritningsregister.

De uppgifter som måste ingå i registret är:


  • ritningsnummer
  • kategori eller teknikområde
  • beskrivning
  • skala
  • datum när ritningen är godkänd


Det är även önskvärt med uppgift om:


  • objekt- eller fastighetsnummer
  • förvaringsplats


I ett verksamhetssystem för digital ritningshantering ingår de uppgifter som behövs i ett ritningsregister. Om verksamhetssystem saknas måste myndigheten upprätta ett manuellt register.