Region Stockholm Regionarkivet

Leveransspecifikationer

För en säker och långsiktig arkivering av digital information har regionarkivet definierat och kravställt ett antal informationsmodeller och leveransspecifikationer som definierar en enhetlig och standardiserad informations- och metadatastruktur för arkivobjekt.

Regionarkivet tar enbart emot digital information i någon av format- och leveransspecifikationens definierade filformat och strukturer.


Vid leverans ansvarar respektive myndighet för att informationen är:


  • konverterad till ett av regionarkivet kravställt filformat
  • mappad till rätt informationsstruktur för arkivering.


Regionarkivet förbehåller sig rätten att ta betalt för hantering och konvertering av digital information som inte uppfyller kraven för godkända leveransformat.