Region Stockholm Regionarkivet

Filformat

För att långsiktigt säkerställa information för tillgängliggörande har regionarkivet tagit fram en formatspecifikationPDF. Formatspecifikationen definierar ett antal digitala format som lämpar sig för långtidslagring.