Region Stockholm Regionarkivet

Förvara

Fotografier ska förvaras i specialgjorda fotoaskar. Syrafria, ej limbestrukna, papper ska ligga mellan varje fotografi. För att fotografierna ska bevaras långsiktig är det viktigt att fotografierna förvaras i en lokal med ett så jämnt klimat som möjligt, helst inte över 18 grader.