Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

6. Märkning av volymer

För att arkivförteckningen ska fungera som sökingång måste de volymer som förtecknas märkas utifrån förteckningen, se exempel nedan.


Exempel X-nämnden Arkivförteckning