Region Stockholm Regionarkivet

6. Märkning av volymer

För att arkivförteckningen ska fungera som sökingång måste de volymer som förtecknas märkas utifrån förteckningen, se exempel nedan.


Exempel X-nämnden Arkivförteckning