Region Stockholm Regionarkivet

5. Förteckna på förteckningsblad

Förtecknandet av arkiv sker idag ofta i ett arkivredovisningssystem. De uppgifter som ska ingå i förteckningen är desamma oavsett om arbetet görs på papper, i Word eller i ett IT-stöd. Varje serie ska skrivas på ett eget förteckningsblad.

Exempel på förteckningsblad:

Exempel på förteckningsblad