Region Stockholm Regionarkivet

1. Vad är allmänna arkivschemat? arkivschemat?

Allmänna arkivschemat består av en struktur där bokstäver utgör fasta huvudavdelningar, till exempel, A-protokoll, B-utgående handlingar, G-räkenskaper. Under de olika huvudavdelningarna skapas serier där bokstäver och siffror kombineras till ett unikt signum, se Ordna handlingarna i en seriestruktur.

Längst ut i strukturen finns serier där volymerna med handlingar redovisas. En volym kan exempelvis utgöras av en arkivbox, ett häfte, ett magnetband eller ett digitalt system. I arkivförteckningen ska både analog och digital information redovisas.


Allmänna arkivschemat


Avd

Namn

Exempel på handlingstyper

A

Protokoll

Protokoll, mötesanteckningar, beslut

B

Utgående handlingar

Verksamhetsberättelser, rapporter, broschyrer, informationsblad, personaltidningar, kopior av utgående skrivelser (om de inte diarieförs)

C

Diarier

Diarier, postlistor

D

Register och liggare

Inventarieförteckningar, avtalsregister, fotoregister, arkivredovisningar, personalliggare

E

Inkomna handlingar

Korrespondens, akter till diariet (alternativt under serie F)

F

Handlingar ordnade efter ämne

Patientjournaler, personalakter, projekthandlingar, fastighetsdokumentation, handlingar som rör miljö

G

Räkenskaper

Bokslut, verksamhetsberättelser

Ö

Övriga handlingar

Bör användas i undantagsfall. Här förtecknas handlingar som inte hör till arkivbildaren, men som ändå kan ha ett värde för arkivet, till exempel pressklipp och handlingar från föreningar som funnits i anslutning till verksamheten.