Region Stockholm Regionarkivet

Principen om ändamålsbegränsning

Insamling av personuppgifter ska vara begränsad till att omfatta ändamålet med behandlingen. Personuppgifterna får därefter inte behandlas för något annat ändamål än det avsedda.

Om uppgifterna senare används för arkivändamål av allmänt intresse gäller inte principen om ändamålsbegränsning.