Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Begäran om rättelse eller radering

Enligt GDPR har varje person rätt att begära rättelse eller radering av ens personuppgifter.

Den inkomna begäran måste prövas juridiskt och det är inte självklart att den begärda rättningen eller raderingen kan medges. Det måste dessutom finnas ett tillämpligt gallringsbeslut i de fall personuppgifter ska raderas (gallras).