Region Stockholm Regionarkivet

Region Arkivet Region Stockholm

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Dold sida för att spara anmälningsformuläret

Högerklicka på modulen anmälningspostformulär i "innehåll" till vänster. och klistra in det på sidan utbildning, stå på "center column".

Kurstillfälle 

Datum för vårens utbildningar kommer att meddelas här i januari.

Kursinnehåll

  • Vad förväntas av mig som arkivredogörare?
  • Vilka teoretiska kunskaper behöver jag?
  • Vad ingår i min roll som arkivredogörare?
  • Regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthantering
  • Arkivvård
  • Offentlighet och sekretess
  • Registrering och utlämnande av allmän handling
  • Gallring
  • Informationsredovisning
  • Förvaring av arkiv


Under utbildningen får du även möjlighet att i grupp diskutera frågor som utgår från dagens ämnen och se hur dessa frågor kan kopplas till din egen verksamhet.

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.

Datum för vårens utbildningar kommer att meddelas här i januari.
Datum för vårens utbildningar kommer att meddelas här i januari.

Senast uppdaterad den 6 december 2018