Region Stockholm Regionarkivet

Utbildning för arkivredogörare

Enligt dokument- och arkivreglementet för Region Stockholm ska varje myndighet inom regionen utse arkivansvarig och arkivredogörare.

Kurstillfällen 

Arkivredogörarutbildningen tisdagen den 26 november är fullbokad.


Information om nya datum för vårens kurstillfällen kommer att publiceras här.

Kursinnehåll

  • Vad förväntas av mig som arkivredogörare?
  • Vilka teoretiska kunskaper behöver jag?
  • Vad ingår i min roll som arkivredogörare?
  • Regler och rutiner som gäller för informations- och dokumenthantering
  • Arkivvård
  • Offentlighet och sekretess
  • Registrering och utlämnande av allmän handling
  • Gallring
  • Informationsredovisning
  • Förvaring av arkiv


Under utbildningen får du även möjlighet att i grupp diskutera frågor som utgår från dagens ämnen och se hur dessa frågor kan kopplas till din egen verksamhet.

Vem kan jag kontakta?

Kontakta Peder Fallenius om du vill veta mer om våra utbildningar eller har frågor om kommande utbildningar.


Senast uppdaterad den 8 oktober 2019