Region Stockholm Regionarkivet

Regionarkivets nyhetsbrev

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år med aktuell information om dokumenthantering och arkiv.

Nyhetsbrevet riktar sig till alla som arbetar med dokument- och informationshantering samt arkivfrågor inom Region Stockholm.


Kontakta redaktören Christina Andersson om du önskar prenumerera på regionarkivets nyhetsbrev.


Nyhetsbrev från Regionarkivet nr 4 - 2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev från Regionarkivet nr 3 - 2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev från Regionarkivet nr 2 - 2019länk till annan webbplats

Nyhetsbrev från Regionarkivet nr 1 - 2019länk till annan webbplats

Senast uppdaterad den 18 december 2019