Region Stockholm Regionarkivet

Beställning av patientjournal verksamhet

Handläggningstid: Upp till två veckor för beställningar
Patientinformation

Muntligt samtycke har inhämtats från patienten

Ladda upp påskriven samtyckesblankett för snabbare handläggning

Hade patienten ett annat för- eller efternamn vid vårdtillfället fyller du i det här. Annars lämnas fältet tomt.

Fullständigt personnummer.

tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

 Lägg till sjukhus
Leverans
Övriga upplysningar
Beställarens kontaktuppgifter
Hantering av personuppgifter

Skapa supportärende

Kontakta supporten om du stöter du på tekniska problem när du använder ett beställningsformulär.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
KontaktuppgifterSenast uppdaterad den 8 maj 2019