Region Stockholm Regionarkivet

Beställning av patientjournal privatperson

Du kan beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm. Om en avgift tas ut beror på antalet kopior och i vilket format informationen lämnas ut.


De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Exempel på vad en patientjournal innehåller.

Handläggningstid: Upp till två veckor för beställningar
Kostnad
Maximal kostnad 300 kronor.
Patientinformation

 Hjälp

Hade patienten ett annat för- eller efternamn vid vårdtillfället fyller du i det här. Annars lämnas fältet tomt.

Fullständigt personnummer.

tillfälligt nummer som används för att kunna identifiera en patient med sin vårddokumentation när personnummer eller samordningsnummer saknas eller är okänt.

 Lägg till sjukhus
Leverans
Övriga upplysningar
Beställarens kontaktuppgifter

Endast för att hämta adress, lagras ej.

Hantering av personuppgifter

förlossningsjournal födelsejournal

Detta kan du beställa ur en patientjournal

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

 

Är du osäker eller vill ha andra handlingar än de som nämns fyll i fältet ”Andra handlingar" i beställningsformuläret.

 

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista
 • Ambulansjournal
 • Sjuksköterskans anteckningar

 

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

Detta kan du beställa ur en patientjournal

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

 

Är du osäker eller vill ha andra handlingar än de som nämns fyll i fältet ”Andra handlingar" i beställningsformuläret.

 

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista
 • Ambulansjournal
 • Sjuksköterskans anteckningar

 

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

1. Har du glömt vilket sjukhus/vårdinrättning du besökt?

Om du inte kommer ihåg vilken vårdinrättning du har besökt så kan du begära ett utdrag ur Gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholms.

 

Begär ett utdrag ur Gemensamt vårdregister

Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer. Ange om det handlade om slutenvård (inneliggande på sjukhus) 1970-tal och framåt och/eller öppenvården (exempelvis besök på en vårdcentral) 1980-talet och framåt. Begäran ska också vara undertecknad av dig.

 

Skicka din begäran till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909

102 39 Stockholm

 

Varför behöver du ange sjukhus/mottagning/vårdinrättning i din beställning av patientjournal?

På landstingsarkivet kan vi inte göra eftersökningar i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

 

2. Detta kan du beställa ur en patientjournal

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

 

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

1. Har du glömt vilket sjukhus/vårdinrättning du besökt?

Om du inte kommer ihåg vilken vårdinrättning du har besökt så kan du begära ett utdrag ur Gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholms.

 

Begär ett utdrag ur Gemensamt vårdregister

Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer. Ange om det handlade om slutenvård (inneliggande på sjukhus) 1970-tal och framåt och/eller öppenvården (exempelvis besök på en vårdcentral) 1980-talet och framåt. Begäran ska också vara undertecknad av dig.

 

Skicka din begäran till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909

102 39 Stockholm

 

Varför behöver du ange sjukhus/mottagning/vårdinrättning i din beställning av patientjournal?

På landstingsarkivet kan vi inte göra eftersökningar i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta. Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

 

2. Detta kan du beställa ur en patientjournal

De väsentliga uppgifterna som rör din vård finns oftast i epikrisen och läkaranteckningarna. Vi rekommenderar att du börjar med att beställa dessa och om behov finns kan du komplettera med att beställa fler handlingar senare.

 

Exempel på innehåll i en medicinsk patientjournal:

 • Läkaranteckningar
 • Epikris (sammanfattning av vårdtillfället)
 • Operationsberättelse
 • Röntgenutlåtanden
 • PAD-svar (patologiskt provsvar)
 • Laborationslistor (exempelvis svar på blodvärden)
 • Provsvar
 • Feberkurvor
 • EKG-kurvor
 • Läkemedelslista

Exempel på innehåll i en psykiatrisk journal:

 • Psykologanteckningar
 • Psykologutlåtande
 • Neuropsykiatriskt utlåtande (för att fastställa diagnos av t ex ADHD och Asperges)
 • Utredning
 • Utfärdade intyg och remisser och andra inkommande och utgående uppgifter

Skapa supportärende

Kontakta supporten om du stöter du på tekniska problem när du använder ett beställningsformulär.

Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
KontaktuppgifterSenast uppdaterad den 20 maj 2019