Region Stockholm Regionarkivet

Så här gör du för att ta reda på namn på sjukhus/mottagning/vårdinrättning du har besökt

Om du inte kommer ihåg vilken vårdinrättning du har besökt så kan du begära ett utdrag ur gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholm.

Så här begär du ett utdrag ur gemensamt vårdregister

Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer.

 

Ange om det handlade om slutenvård (inneliggande på sjukhus) 1970-tal och framåt och/eller öppenvården (exempelvis besök på en vårdcentral) 1980-talet och framåt.

 

Begäran ska vara undertecknad av dig.

 

Skicka din begäran till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909

102 39 Stockholm

Varför behöver du ange sjukhus/mottagning/vårdinrättning i din beställning?

Vi kan inte göra eftersökningar i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta.

 

Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Senast uppdaterad den 5 februari 2019