Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Information innan du gör din beställning

Du kan endast beställa allmänna handlingar från verksamheter inom Region Stockholm från oss. Gäller det handlingar från andra delar av landet kontaktar du respektive landsting/region.

Din beställning registreras som ett ärende i vårt diarium. Personuppgifter som lämnas i samband med beställningen sekretessmarkeras alltid om beställningen gäller sekretessbelagd information.


Skicka inte personuppgifter via e-post. Gäller det patientjournaler så är det bättre att använda Formulär patientjournal

Arkiv som förvaras hos oss

Varför behöver du ange sjukhus/mottagning/vårdinrättning i din beställning?

Vi kan inte göra eftersökningar i arkivet med enbart namn eller personnummer. Varje vårdinrättning (sjukhus/klinik, vårdcentral, PBU/BUP-mottagning m.m.) bildar ett eget arkiv och vi behöver veta i vilket arkiv vi ska leta.

 

Ju fler och mer detaljerade uppgifter du kan lämna, desto snabbare går det för oss att hitta i arkivet.

Så här begär du ett utdrag ur gemensamt vårdregister

Om du inte kommer ihåg vilken vårdinrättning du har besökt så kan du begära ett utdrag ur gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholm. Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer.


Ange om det handlade om slutenvård (inneliggande på sjukhus) 1970-tal och framåt och/eller öppenvården (exempelvis besök på en vårdcentral) 1980-talet och framåt.


Begäran ska vara undertecknad av dig.


Skicka din begäran till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Box 6909

102 39 Stockholm

Hur lång tid tar det?

Aktuell handläggningstid


Om du inte vill att vi skickar informationen till dig kan du besöka oss och ta del av den i original eller få kopior.

Vad kostar det?

Vill du bli kontaktad?

Vanliga frågor och svar om beställningar

Vill du beställa handlingar eller annan information gör du det via våra e-tjänster.

Jag vill bli kontaktad
Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig så snart vi kan, vardagar mellan klockan 9-15. Vi provar att ringa endast en gång.Senast uppdaterad den 14 januari 2021