Region Stockholm Regionarkivet
 Sök inte på personuppgifter, vi lagrar ingen sådan information på webbplatsen.

Om jag inte kommer ihåg var jag har vårdats någonstans, hur gör jag?

Om du inte kommer ihåg vilken vårdverksamhet du har besökt så kan du begära ett utdrag ur gemensamt vårdregister (GVR). I utdraget framgår det vilka vårdinrättningar du har besökt inom Region Stockholm. Begäran ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om ditt namn, personnummer, din adress och telefonnummer. Begäran ska vara undertecknad av dig.

Registret uppfördes under 1970-talet.

 

Skicka din begäran till:
Hälso-och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm


När du fått hem ditt registerutdrag är du välkommen att göra en ny beställning hos oss på Regionarkivet.

Senast uppdaterad den