Region Stockholm Regionarkivet

 Denna sida har inte uppdaterats på sex månader och kanske inte aktuell längre.

Vad är skillnaden mellan barnhälsovård och skolhälsovård?

Barnhälsovården är landstingens och regionernas ansvarsområde och de arbetar med förebyggande hälsovård för barn upp till 5 år. I barnhälsovårdsjournalen finns bland annat uppgifter om längd, vikt och huvudomfång (tillväxtkurvor), utvecklingsbedömningar, synundersökningar, hörselundersökningar och vaccinationer. Vaccinationerna man fått inom barnhälsovården kan behöva visas upp vid exempelvis utlandsstudier.

När barnen börjar skolan tar skolhälsovården över från barnhälsovården. Skolhälsovården är kommunernas ansvar och information från skolhälsovården finns hos skolsköterskan eller i kommunarkiv.

Senast uppdaterad den 6 februari 2019